Mityng Grand Prix Lublina

ZMIANA TERMINU z 7 września na 6 września !!!